hamedanchat : آب نیسان، دارویی که جبرئیل به پیامبر تعلیم داد

در hamedanchat.ir مطلب آب نیسان، دارویی که جبرئیل به پیامبر تعلیم داد مشاهده می کنید
«نیسان» ماه هشتم رومی است که از بیست و سوم فروردین شروع و تا ۳۰ روز ادامه دارد، بنابراین قسمت عمده ماه نیسان، مقارن اردیبهشت ماه است و کمی از آن در آخر ماه فروردین قرار دارد.
ممنون بابت بازدید از سایت hamedanchat.ir همدان چت