hamedanchat : صدای دلنواز «عدد پی» را بشنوید

در hamedanchat.ir مطلب صدای دلنواز «عدد پی» را بشنوید مشاهده می کنید

این صدای «عدد پی» تا ۲۲ رقم اعشار است که می‌شنوید! برای خلق این اثر، به هر کلید پیانو یک عدد نسبت داده شده است.
ممنون بابت بازدید از سایت hamedanchat.ir همدان چت