hamedanchat : خروج "مرکز ملی فرش"از وزارت صمت به چه قیمت؟

در hamedanchat.ir مطلب خروج "مرکز ملی فرش"از وزارت صمت به چه قیمت؟ مشاهده می کنید
فرش ایرانی نه به عنوان یک هنر برخاسته از بزرگترین تمدن قاره کهن، بلکه بعنوان هویت ایران با ارایه انکار ناپذیر شخصیت ملی کشورمان در برترین نهاد های جهانی، توانسته معرف شایسته ای باشد.
ممنون بابت بازدید از سایت hamedanchat.ir همدان چت