hamedanchat : بازخوانی پرونده اصل 44 |در 15 سال خصوصی سازی در ایران چه گذشت؟

در hamedanchat.ir مطلب بازخوانی پرونده اصل 44 |در 15 سال خصوصی سازی در ایران چه گذشت؟ مشاهده می کنید
سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با اهدافی از جمله ، شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی ، گسترش مالکیت عمومی ، افزایش رقابت پذیری و سطح عمومی اشتغال ابلاغ شد. در پرونده “بازخوانی اصل 44” قصد داریم فراز و نشیب خصوصی سازی در ایران را واکاوی کنیم.
ممنون بابت بازدید از سایت hamedanchat.ir همدان چت